Resultaten voor Architect Antwerpen

Architect Antwerpen

Bent u van plan om te bouwen in de Provincie Antwerpen? Dan ben je bij Architectenbureau Gruwez aan het juiste adres. De Architect Antwerpen zal uw droomwoning realiseren volgens uw wensen en behoeften. Ons architectenbureau Antwerpen staat niet alleen garant voor een goede dienstverlening, wij gaan ook uit van uw woonwensen, vari?rend van klassieke bouwstijl tot ultra moderne bouwstijl. Klantentevredenheid is dan ook de voornaamste missie van Architectenbureau Gruwez Antwerpen, waardoor we doorheen het bouwproject veel aandacht hechten aan de noden en wensen van de klant in kwestie.

Bouwen en renoveren | Vergunningen Antwerpen

Om problemen met de waterafvoer te beperken, werd het overwelven of inbuizen van waterlopen strikt gereglementeerd. Waterlopen zijn een belangrijk instrument in het waterbeheer van de stad. Door waterlopen te overwelven en in te buizen kunnen ze hun functies niet optimaal vervullen. Waterlopen vormen een open afvoersysteem voor regenwater. Zoín systeem heeft een veel grotere capaciteit dan een buis of riool. Dat is nuttig bij overvloedige regenval om het risico op overstromingen te doen afnemen. Bovendien zorgt een waterloop ook voor infiltratie van het water in de grond waardoor het risico op verdroging van de grond afneemt. Ten slotte zorgen de open waterlopen ook voor nazuivering van gezuiverd afvalwater of verontreinigd regenwater. Dankzij deze waterlopen komt er dus minder regenwater in de riolering. Dit houdt in dat er minder verdund afvalwater toekomt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie waardoor de zuivering efficiŽnter kan verlopen. Een gezond waterbeheer binnen de stad heeft ook gevolgen voor de uitvoering van private bouwprojecten. Zo moet bijvoorbeeld het plaatsen installaties om grondwater op te pompen worden opgevolgd om de impact op de grondwaterspiegel te beperken. Daarvoor worden maatregelen opgelegd bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen.

Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen ... - Stad Antwerpen

De belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen wordt berekend op basis van de kubiekmaat van de gebouwde, herbouwde en verbouwde gedeelten

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen. De belasting wordt berekend op het volume dat bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door de architect is meegedeeld. Bent u ondernemer, bekijk dan voor meer informatie ook www.ondernemeninantwerpen.be. De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vergunde werken beŽindigd zijn, dat betekent zodra de bouwwerken winddicht zijn. Hebt u vragen over de berekening van deze belastingaanslag of over de stedenbouwkundige vergunning? Neem dan contact op met de dienst stedenbouwkundige vergunningen. luchthavenvervoer antwerpen

Architect Antwterpen

ESIA is een multidisciplinair architectuur- en ingenieursbureau. De permanente samenwerking van architecten en ingenieurs creŽert een unieke meerwaarde bij elk project. Zowel het creatieve als het volledige bouwtechnische aspect krijgen immers van meet af aan de nodige zorg en aandacht. Door de jarenlange ervaring in zeer diverse projecten, beschikt ESIA over tal van referenties zowel in de woning- als utiliteitsbouw. Ons bureau heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de wereld van duurzaam en energiezuinig bouwen (lage energie, passief, BEN,Ö). Op die manier blijven we de grenzen van de huidige bouwwijze en energienormen verleggen.. ramen en deuren